09:11

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: مگس مدیترانه ای
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش گفت: در 235 هکتار از باغات مرکبات شهرستان املش علیه آفت مگس مدیترانه ای مبارزه تلفیقی انجام شد.    به گزارش پایگاه اطلاع رسانیصبح رانکوه مسعودامیر بنده ای ظهار داشت: مگس مدیترانه ای از جمله آفات باغات مرکبات و خرمالوست که در فصل پاییز

اخبار مهم