اختصاصی/ به مناسبت عید سعید فطر جنگ شادی  توسط بازیگران بومی در محل آمفی تئاتر شهرستان املش در حال برگزاری می باشد.   به گزارش خبرنگارصبح رانگوه، این جنگ شادی هر روز ساعت ۶ عصر روز های ۱۶-۱۷ و ۱۹ -۲۰ -۲۱تیرماه در  محل آمفی تئاتر شهرستان املش در حال اجرا می باشد.  

اختصاصی/ به مناسبت عید سعید فطر جنگ شادی  توسط بازیگران بومی در محل آمفی تئاتر شهرستان املش در حال برگزاری می باشد.

 

به گزارش خبرنگارصبح رانگوه، این جنگ شادی هر روز ساعت ۶ عصر روز های ۱۶-۱۷ و ۱۹ -۲۰ -۲۱تیرماه در  محل آمفی تئاتر شهرستان املش در حال اجرا می باشد.

 

اجرای نمایش جنگ شادی در املش     1 اجرای نمایش جنگ شادی در املش     2 اجرای نمایش جنگ شادی در املش    3 اجرای نمایش جنگ شادی در املش    4 اجرای نمایش جنگ شادی در املش    5 اجرای نمایش جنگ شادی در املش   6 اجرای نمایش جنگ شادی در املش   7 اجرای نمایش جنگ شادی در املش   8