رئیس اداره چای شهرستان املش از پرداخت بیش از سیصد میلیارد ریال از مطالبات چایکاران املشی تاکنون خبر داد.       محمدعیسی طالبی در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت: چایکاران املشی از آغاز برداشت برگ سبز چای در سال زراعی جاری تاکنون ۲۱ هزارو ۶۹۹ تن برگ سبز چای در مجموع به […]

 

رئیس اداره چای شهرستان املش از پرداخت بیش از سیصد میلیارد ریال از مطالبات چایکاران املشی تاکنون خبر داد.

 

 

 

محمدعیسی طالبی در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت: چایکاران املشی از آغاز برداشت برگ سبز چای در سال زراعی جاری تاکنون ۲۱ هزارو ۶۹۹ تن برگ سبز چای در مجموع به ارزش ۴۲۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال از ۴۸۵۰ هکتار از باغات چای این شهرستان برداشت کرده اند که تاکنون ۳۱۰ میلیارد و ۵۸ میلیون ریال از مطالبات چایکاران این شهرستان به حساب بانکی شان واریز و ۱۱۴ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال هم باقی مانده است.

وی با اشاره به این که تمام مطالبات چین اول چایکاران املشی پرداخت شده، افزود: از مجموع این میزان برگ سبز چای برداشت شده در شهرستان املش ۹۱۲۸ تن معادل ۴۲ درصد درجه یک ۱۲۵۷۱ تن معادل ۵۸ درصد هم درجه دو است که توسط ۳۵ کارخانه چایسازی فعال این شهرستان به نرخ مصوب دولت از هشت هزار چایکار املشی خریداری شده است.
شهرستان املش با ۳۲ درصد تولید چای داخل، بزرگترین تولیدکننده چای کشور است.