21:11

1403/03/09

هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی استان گیلان برگزار شد

اختصاصی/ هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی استان گیلان جهت رسیدگی به مشکلات دامداران صنعتی برگزار گردید.

 

 

به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، هفتمین جلسه کمسیون کشاورزی اطاق بازرگانی صنایع ومعادن وکشاورزی استان گیلان بادستورجلسه رسیدگی به مشکلات دامداران صنعتی درمحل دامپروری اقای مهندس افشاری باحضوراکثریت اعضاءتشکیل گردید.

دراین جلسه که  تعدادی ازدامداران صنعتی استان نیزحضورداشتند، اقای مهندس ایرج بنیادی معاونت تولیدات دامی جهادکشاورزی نیزبه هرچه پربارترشدن این جلسه افزود.

سپس پس ازبازدید اعضا از قسمتهای مختلف دامداری که با توضیحات اقای مهندس افشاری همراه بود، اعضا از باشگاه اسب سواری اقای مهتدس افشاری ازاسبچه کاسپین وسایرقسمتهای باشگاه نیز بازدیدکردند.

پس از بازدیدها، جلسه باحصوراعضاءتشکیل گردید. ابتدا آقای افشاری ضمن خیرمقدم به اعضای کمیسیون کشاورزی،درموردهزینه های بالای تولید بیان ودرموردعدم خریدقمیمت تضمینی شیربه مبلع14400 ریال ازطرف کارنجات لبنی مطالبی بیان داشتند. ود ادامه اقای مهندس بنیادی توضیحات کاملی دراین رابطه بیان داشتند، ووهریکاراعضاءحرضردرجلسه نیزمشکات دراین راببان داشتند.

در پایان قاسم رضاییان نیزضمن تشکرازجناب افشاری موضوع عدم خریدشیرراازطرف کارخانه داران به قیمت مصوب به رای گذاشتندتادرشورای گفتگودولت بابخش خصوصی به جهت رسیدگی دردستورکارقرارگیرد، این جلسه راس ساعت 20 به پایان رسید.

گزارش و  عکس : جواد ابراهیمی – رضا بذری

 

بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی-1 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی-2

بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی11

بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی12

     بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی13

بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی14 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی15 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی16

بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی8

بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی21

بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی6

بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی7

بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی5

بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی4

بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی10

بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی17 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی18 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی19  بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی22 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی23 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی25 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی26 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی27 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی28 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی29 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی31 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی32 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی34 بازیدید-اتاق-بازرگانی--رسیدگی-مشکلات-دامداران-صنعتی35

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *