15:52

1402/07/10

موزه تخصصی- پایگاه باستان شناسی- مسافرکاشانه درشهرستان املش احداث می شود

جعفری -فرماندار املش

یک میلیاردریال اعتباربرای ایجادوتأسیس موزه تخصصی شهرستان املش و120 میلیون ریال تسهیلات بانکی برای ایجادواحداث هرواحدمسافرکاشانه دراین شهرستان اختصاص یافته است.

 به گزارش خبرنگار صبح رانکوه مهدی جعفری فرمانداراملش بااعلام این مطلب گفت:یک میلیاردریال اعتبارازمنابع استانی ازاعتبارات سال92این شهرستان برای ایجادوتأسیس موزه تخصصی درشهراملش اختصاص یافت که ازاین میزان350میلیون ریال تخصیص یافته است وبرای احداث هر واحدمسافرکاشانه دراین شهرستان تاسقف120میلیون ریال تسهیلات بانکی باکارمزد17 درصد اعطامی شود.

فرمانداراملش بااشاره به این که هنوزبسیاری ازآثارباستانی وتاریخی دراین شهرستان کشف وشناسایی نشده گفت: بااحداث پایگاه پژوهشی باستان شناسی دراین شهرستان بسیاری ازآثارناشناخته تاریخی کشف وشناسایی وبناهای تاریخی درمعرض تخریب مرمت وبازسازی می شود.

شهرستان املش با146اثرتاریخی به ثبت رسیده درفهرست آثارملی،به لحاظ تعدادرتبه دوم رادرگیلان دارد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *