به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، روستای اَمام در ۶۰ کیلومتری جنوب شهر املش قرار داره و دسترسی به آن، از راه املش، رحیم آباد، گرمابدشت و پس از عبور از روستا های زیار، آغوزبُن، شَوَک، هُلوبُن دَرَه، مُطَلّا کوه، دره ی کاکرود و طی حدود ۲ کیلومتر جاده خاکی، مُیَسَّر می باشد . این روستای […]

به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، روستای اَمام در ۶۰ کیلومتری جنوب شهر املش قرار داره و دسترسی به آن، از راه املش، رحیم آباد، گرمابدشت و پس از عبور از روستا های زیار، آغوزبُن، شَوَک، هُلوبُن دَرَه، مُطَلّا کوه، دره ی کاکرود و طی حدود ۲ کیلومتر جاده خاکی، مُیَسَّر می باشد . این روستای تاریخی از اواخر دوره ی صفوی تا سال ۱۳۵۷ مرکز خوانین شهر املش بود.گفتنی است، این مجموعه عکس ها توسط روشن هدایتی گرفته شده است.

عکاس: روشن هدایتی

 

 

1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28) 1 (29) 1 (30) 1 (31) 1 (32) 1 (33) 1 (34) 1 (35) 1 (36) 1 (37) 1 (38) 38