مسئول و مجری کانون ادبی آوای شالی رانکوه از برگزاری سی دومین نشست این کانون خبر داد   عباس رسولی املشی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت:سی چهارمین نشست ماهانه کانون آدبی آوای شالی رانکوه یکشنه سی و یکم  تیرماه  ماه ۹۷ در کتابخانه عمومی مرحوم حاجیان رانکوه ؛شهرستان املش برگزار می شود. […]

مسئول و مجری کانون ادبی آوای شالی رانکوه از برگزاری سی دومین نشست این کانون خبر داد

 

عباس رسولی املشی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت:سی چهارمین نشست ماهانه کانون آدبی آوای شالی رانکوه یکشنه سی و یکم  تیرماه  ماه ۹۷ در کتابخانه عمومی مرحوم حاجیان رانکوه ؛شهرستان املش برگزار می شود.

وی افزود : برنامه های این نشست به شرح زیر است:

۱ـ مبحث ادبی با عنوان « نقدی بر مقوله شعر سپید از کتاب عروض و قافیه دکتر سیروس شمیسا » توسط احمد ارض پیما لشکاجانی شاعر رودسری

۲ـ نقد و بررسی دو غزل از سروده های خانم مکرمه سلیمی شاعر رانکوهی

۳ـ معرفی کتاب های مفید ادبی ( این نوبت: عرفان و رندی در شعر حافظ ـ تألیف: داریوش آشوری) توسط آقای موسی علیزاده رانکوهی

۴ـ با اهالی آوای شالی( آشنایی با شاعر و فعالیت های ادبی او ـ این نوبت: خانم معصومه روزگاری شاعر رانکوهی)

۵ـ قرائت شعر، داستان و آواز توسط اعضای کانون

رسولی املشی  یادآور شد: ورود برای شاعران، نویسندگان، هنرمندان و علاقه مندان به ادب و هنر آزاد است.