21:38

1403/03/23

تسهیلات اشتغال دربهزیستی املش/هنرمندان املشی درزمینه صنایع دستی/

پایگاه خبری تحلیلی صبح رانکوه:

وضعیت کمبودآب 300هکتارازشالیزارهای شهرستان املش بحرانی است.

 

 

 

 

مهدی جعفری فرمانداراملش درکمیته بحران آب این شهرستان وضعیت کمبودآب کشاورزی شالیزارهای بعضی ازمناطق شهرستان املش ازجمله300هکتارازشالیزارهای چهارده سفلی، پایین محله چلارس،پایین محله مشکله وتازه آبادنرکه را بحرانی اعلام نمودوازشالیکاران خواست دررعایت نوبت بندی وتوزیع آب بامسئولان محلی وآبیاری همکاری ودرشرایط فعلی به حداقل آن برای جلوگیری ازخسارت ناشی ازخشکسالی اکتفا نمایند.

فرمانداراملش تصریح کردشهرستان املش3500هکتارشالیزارداردکه برای تأمین آب کشاورزی ازآب رودخانه های شلمانرود،پلرودو کیارودونهرهای منشعب شده ازاین سه رودخانه وآبهای ذخیره شده درآب بندان هاوآب های زیرزمینی چاه های حفاری شده بهره برداری می شود.

برندگان مزایده سالن های ورزشی شهرستان املش

برندگان مزایده اجاره سالن های ورزشی شهرستان املش مشخص شدند.

شنیده هاحکایت ازآن داردکه سیروس جعفری برنده مزایده اجاره یک ساله سالن ورزشی شهدای املش واقع در سرچور که یک سال گذشته این سالن دراختیارفرزادصمدی رئیس هیأت فوتبال بود،علی بندری برنده مزایده اجاره یک ساله سالن ورزشی22بهمن واقع درپارک گلستان املش که دراجاره یداله عبدالرحیمی رئیس هیأت والیبال املش بودو محمودسلیمانی برنده مزایده اجاره یک ساله سالن ورزشی شهدای رانکوه که دراجاره یک ساله هیأت تنیس روی میزاملش بود؛شده اند.

برپایی نمایشگاه مبارزه باموادمخدردراملش

نمایشگاه عکس با موضوع اعتیاد دراملش گشایش یافت.

به گفته سیداسداله علوی رئیس شبکه ومرکزبهداشت شهرستان املش دراین نمایشگاه که بمناسبت فرا رسیدن بیست وششم ژوئن،پنجم تیرماه روزجهانی مبارزه باموادمخدروباهمکاری اداره‌ فرهنگ وارشاداسلامی املش برپا شده است30تابلوی عکس مربوط به پیشگیری ازاعتیاددر حوزه بهداشت ودرمان نمایش گذاشته شده است.

وی هدف ازبرپایی نمایشگاه به نمایش گذاشتن آثارسوءِاستفاده ازموادمخدروعواقب جبران‌ ناپذیرآن عنوان نمودو گفت:این نمیشگاه ازامروزبه مدت پنج روزصبح وعصربرای بازدید عموم دراداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان املش دایراست.

اجرای طرح دیدارواوقات فراغت دانش آموزان املشی

طرح دیداربرای دومین بار،تابستان امسال درمدارس شهرستان املش اجرامی شود.

به گفته قربان احمدی مدیرآموزش وپرورش شهرستان املش طرح دیداربااجرای برنامه های فرهنگی هنری وبا اطلاع رسانی ودعوت ازدانش آموزان مدرسه واولیاءشان هرماه یک باردر تابستان امسال برای دومین سال پیاپی اجرامی شودکه همکاران فرهنگی آن مدرسه هم حضور دارند.

مدیرآموزش وپرورش شهرستان املش درادامه به برنامه های غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان املشی در تابستان امسال اشاره کردوگفت:برنامه وفعالیت های مختلف علمی،فرهنگی، هنری وورزشی درزمینه های مختلف همراه بابرگزاری اردوومسابقه دردوسالن ورزشی فرهنگیان املش وقائم نصرآباد،کانون های فرهنگی تربیتی شهیدفهمیده ومعصومیه املش و مدارس شهیدمفتح کهنه گویه،17شهریوراملش وشهیداکبرپور استادکلایه برنامه ریزی وطراحی شده که پیش بینی می شود70درصددانش آموزان املشی جذب این پایگاه های تابستانی شوند.

شهرستان املش5600دانش آموزو91واحدآموزشی دارد.

تسهیلات اشتغال دربهزیستی املش

67خانوارتحت پوشش بهزیستی املش بیش از4میلیاردریال تسهیلات اشتغال دریافت نموده اند.

به گفته هاجربایرامی رئیس بهزیستی املش67نفرازافرادتحت پوشش بهزیستی این شهرستان دریک سال گذشته4میلیاردو950میلیون ریال تسهیلات اشتغال دریافت نموده اندکه28نفرازاین افراددرزمینه کشاورزی وبقیه درزمینه طرح های تولیدی وصنفی می باشد.

اخطاربه جهادکشاورزی املش به متخلفان اراضی کشاورزی

به سیزده متخلف به اراضی کشاورزی شهرستان املش اخطاریه صادرشد.

مسعودامیربنده ای مدیرجهادکشاورزی املش گفته به13نفرازمتخلفان به اراضی کشاورزی این شهرستان که در مجموع201هکتارازعرصه های کشاورزی عمدتاًشالیزاروباغ چای رابه حال بایرگذاشته اند،دریک ماه گذشته اخطاریه کتبی صادرشد.

گفتنی است زمین های کشاورزی که به حال بایررهاشوند؛پس ازپنج سال متوالی دریافت اخطاریه کتبی ازجهاد کشاورزی،زمین مربوطه تحت تملک دولت جمهوری اسلامی درمی آید.

موتورآمبولانس هادرگیلان

تایک ماه آینده موتورآمبولانس های اورژانس،درکلان شهررشت شروع به فعالیت وخدمات دهی خواهند نمود.

این خبرراجمشیدمحمدی رئیس اورژانس گیلان درمصاحبه کوتاهی دراملش اعلام نمودوگفت:57پایگاه ثابت اورژانس درمناطق مختلف گیلان برای ارائه خدمات احداث وایجادشده وامسال علاوه برافزایش کیفیت خدمات،آموزش پرسنل،توسعه پایگاه ها،راه اندازی پایگاه های جدید،نوسازی وافزایش آمبولانس ها باتوجه به وضعیت ترافیک کلان شهررشت به منظورارائه خدمات سریعتربه بیماران قلبی وتصادفی تایک ماه آینده موتورآمبولانس های اورژانس شروع به فعالیت خواهندنمودتاخودروی آمبولانس برای انتقال بیماریامصدوم ازراه برسد.

مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه خواربرنج دراملش

مبارزه بیولوژيک علیه آفت کرم ساقه خواربرنج،دریکصدهکتارازشالیزارهای شهرستان املش انجام شد.

مدیرجهادکشاورزی املش گفته مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه خواربرنج درنسل اول درسطح صدهکتاراز شالیزارهای شهرستان املش دراواسط ماه گذشته انجام شده است.

مسعود امیربنده ای گفته100بسته100تایی تریکوکارت به ارزش4میلیون ریال به صورت رایگان دراختیارکشاورزان املشی قرارگرفته وزمان مبارزه شیمیایی ازهجدهم تابیست و هشتم ماه جاری ازطریق سامانه پیامک به شورا هاودهیاران روستاهااطلاع رسانی شده است.

شهرستان املش8هزارشالیکارو3500هکتارشالیزارداردکه سالانه بین14تا15هزارتن شلتوک برنج دراین شهرستان تولیدمی شود.

برگزاری مسابقات تنیس روی میزبانوان گیلان دررانکوه

مسابقات تنیس روی میزبانوان بزرگسال گیلان همزمان باهفته نکوداشت محیط زیست درسالن ورزشی شهدای رانکوه برگزارشد.

به گفته اسداله تاباررئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان املش به همت هیأت تنیس روی میز استان گیلان و این شهرستان مسابقات تنیس روی میزبانوان انتخابی بزرگسالان(اُپن)باشرکت22 بازیکن ازشهرهای املش، رشت،کوچصفهان،لاهیجان،رودسروشفت به سرداوری سیده فاطمه میرزایی وباحضورسرکارخانم فریباقوام زاده نایب رئیس هیأت تنیس روی میز استان گیلان و ناظرفنی این دوره ازمسابقات همزمان باهفته محیط زیست سه شنبه هفته گذشته درسالن ورزشی شهدای رانکوه برگزارشد،که درپایان فاطمه نادم ومهنازشاطرپوروساراعین اله زاده هرسه ازرشت به ترتیب اول تاسوم شدند.

گفتنی است هشت بازیکن برتراین دوره ازمسابقات به ترتیب خانم هافاطمه نادم ازرشت،مهناز شاطرپورازرشت،ساراعین اله زاده ازرشت،فرشته احمدی ازکوچصفهان،انسیه مظلومی از رشت،زهرااخباری ازرشت،فاطمه فروتن ازلاهیجان،نرگس حصاری ازشفت دردسته یک تنیس روی میزبانوان گیلان وخانم ها وجیهه رضایی ازرشت،فاطمه شمس ازرشت،پروانه شاطرپور ازرشت،فرخنده امیری ازاملش،مریم نیکروازلاهیجان،فاطمه سلیمانی ازاملش دردسته دوتنیس روی میزبانوان گیلان جای گرفتند.

هنگام اهداء مدال وحکم قهرمانی نفرات برتراین دوره ازمسابقات تنیس روی میزبانوان گیلان، علاوه براسداله تاباررئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان املش آقایان مهدی جعفری فرماندار وامین رشیدی نژادشهرداررانکوه هم حضورداشتند.

سپس همگی به مناسبت هفته محیط زیست زباله های خشک برجای مانده درسالن وحاشیه شالن ورزشی شهدای رانکوه راجمع آوری ودرگوشه ای دپونمودندوازروستای گردشگری ورکوره دربخش رانکوه بازدیدنمودند.

هنرمندان املشی درزمینه صنایع دستی

دویست وپنجاه هنرمند املشی تحت پوشش بیمه هنرمندان قرارگرفته اند.

قاسم قنبری سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان املش گفته 250هنرمند فعال املشی درزمینه مختلف صنایع دستی ازجمله نمدمالی،چادرشب بافی، گلیم بافی،دوخت ودوزلباس محلی، چلنگری،سفالگری،بافتنی های سنتی وتراش سنگ های قیمتی تحت پوشش بیمه هنرمندان قرارگرفته اند.

وی تصریح کردکه نمایشگاه دائمی صنایع دستی شهرستان املش درحاشیه تالاب تفریحی گردشگری زربیجاراملش برای شهروندان املشی ومسافران،مهمانان وگردشگران برپاشده و دایراست.

تسهیلات بانکی سرمایه درگردش بخش کشاورزی

153میلیاردریال تسهیلات بانکی سرمایه درگردش دربخش کشاورزی به شهرستان املش تخصیص یافته است.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش گفته153میلیاردریال تسهیلات بانکی درقالب سرمایه در گردش دربخش زراعت وباغبانی بابازپرداخت یکساله و21درصدکارمزدبه شهرستان املش تخصیص یافته است که103میلیاردریال آن دربخش باغبانی و50میلیاردریال هم دربخش زراعی است تادراختیارکشاورزان املشی قرارگیرد.

مسعودامیربنده ای کشاورزان املشی فعال درزمینه های مختلف زراعی وباغی می توانندبا مراجعه به مدیریت جهادکشاورزی املش برای دریافت معرفی نامه اقدام نمایند.

حضورمسئولان شهرستانی درروستای ییلاقی کشمش 18خرداد

بیش از12میلیاردریال اعتباردرزمینه آب روستایی به شهرستان املش اختصاص یافته است

فرمانداراملش درجمع عده ای ازمدیران ورؤسای ادارات ودهیاران شهرستان املش واهالی روستای ییلاقی کشمش درمسجداین روستاگفت:12میلیاردو850میلیون ریال اعتبارازمنابع مختلف برای تأمین آب روستاهای جیرگوابر،ملکوت،گوشت پزان،مربو،لرود،شیرچاک، ملجادشت،مطلاکوه،طارش واصلاح وبازسازی شبکه آب روستاهای عباس گوابر،چهارده و تماجان درمجموع با1011خانوارجمعیت دریک سال گذشته اختصاص یافته که70درصداین میزان ازاعتبارات تخصیص یافته وبین30تا100درصداین پروژه هاهم اجراشده است.

مهدی جعفری بااشاره به این که10هزارو800مشترک در107روستای شهرستان املش تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی این شهرستان اندگفت:729خانوارساکن روستاهای لرود، ملکوت،عباس گوابر،میان سرا،درزی گوابر،پلام سانک،گودین گوابر،کهنه گویه علیا، شبخوس پهلو،یاعلی گوابرپائین معروف به شهرک دربسیاری ازماه های سال به ویژه در فصول گرم بابحران کم آبی مواجه اندکه برای جبران آن ازآب سیاربااستفاده ازتانکر،آبرسانی می شودکه البته درصورت طراحی و احداث پروژه مجتمع آبرسانی چاکرود،مشکلات آب شرب ساکنان روستاهای پرجمعیت ییلاقی برای همیشه رفع می شود.

سیدمهدی باشبتن بخشداررانکوه درابتداگفت:عملیات اجرایی تثبیت وبهسازی35کیلومترازراه مناطق ییلاقی این بخش که براثررفت وآمدکامیون های حامل سیمان کارخانه سیمان دیلمان تخریب شده واحداث راه مستقل ییلاقی هم ازمسیرتابستان نشین با200میلیون تومان اعتباراز ماه آینده شروع وهمچنین تاپایان سال جاری برای17روستای ییلاقی دهستان های سمام و کجیدکارمطالعاتی گازرسانی انجام می شود.

مسکن مددجویی کمیته امداد

چهارواحدمسکن مددجویی،پس ازتکمیل تحویل چهارخانواده کمیته امدادشهرستان املش شد.

به گفته علیرضاعلی نژادرئیس کمیته امدادامام(ره)شهرستان املش چهارواحدمسکن مددجویی درمجموع با185متر مربع زیربناواعتباری معادل916میلیون ریال که55میلیون ریال آن توسط خیرین نیکوکارتأمین شد؛درماه گذشته تحویل چهارخانواده تحت پوشش این نهادانقلابی در روستاهای البرز،عباس گوابر،سیویروسرچوراملش شد.

افتتاح تندیس یادمان شهدای گمنام شهرستان املش

تندیس یادمان شهدای گمنام شهرستان املش باحضورمسئولان محلی افتتاح شد.

دراین مراسم افتتاحیه حسن پورقربان شهرداراملش ضمن خداحافظی باشهرداری املش گفت:تندیس یادمان شهدای گمنام شهرستان املش هشتادمیلیون تومان اعتبارازمنابع داخلی شهرداری درمدت سه ماه احداث شده است.

دوشهیدگمنام شهرستان املش در30مردادسال گذشته پس ازتشییع جنازه باشکوه مردم درپارک گلستان املش به خاک سپرده شدند.

ستاداوقات فراغت شهرستان املش

برنامه ها وفعالیت های غنی سازی اوقات فراغت باید حساب شده وهدایت شده باشد وبر کار کلاس های اوقات فراغت نظارت دقیق شود.

اسماعیل درویش معاون فرمانداراملش درکمیته برنامه ریزی اوقات فراغت تابستان امسال برای کودکان و نوجوانان وجوانان شهرستان املش گفت:ازمجموع جمعیت شهرستان املش هفت هزارنفرراکودکان،نوجوانان و جوانان زیر17سال تشکیل می دهندکه پیش بینی می شود70درصداین جمعیت برای غنی سازی اوقات فراغت درزمینه های مختلف ورزشی،هنری، قرآنی،فرهنگی،علمی واردویی درادارات ونهادهاومراکزی همچون کانون های فرهنگی هنری مساجدورزش وجوانان،آموزش وپرورش،بسیج،فرهنگ وارشاداسلامی،تبلیغات اسلامی،فنی حرفه ای،هلال احمر،کمیته امداد وکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شوند؛که برنامه هاوفعالیت های غنی سازی اوقات فراغت بایدحساب شده وهدایت شده باشدوبرکارکلاس های اوقات فراغت نظارت دقیق ودرستی انجام شود./ املش خبر

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *