20:52

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: 38واحد
فرمانده انتظامي شهرستان املش از از پلمپ 38 واحد صنفي متخلف در 7 ماهه اول سال جاري در اين شهرستان خبر داد.     به گزارش خبرنگار صبحِ رانکوه ، سرهنگ احمد وکیل صادقی با بيان اينكه به منظور ارتقاء امنيت اجتماعي در سطح اماكن عمومي و ساماندهي صنوف

اخبار مهم