19:50

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: یارانه دار
به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛ روز گذشته کارشناسان جهاد کشاورزی املش شمالی مهندس برجی پور و امیری از جایگاه غرس نهال مرکبات یارانه دار پهنه مرکزی جهاد کشاورزی بازدید کردند.    

اخبار مهم