12:09

1403/02/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: گنبد آستان مقدس
اختصاصی/ گنبد آستان مقدس آقا سید محمد یمانی دهستان گل سفید شهرستان لنگرود نصب شد.     به گزارش خبر نگار صبح رانکوه رییس شورای اسلامی دهستان گل سفید گفت: گنبد آستان مقدس آقا سید محمد یمانی این دهستان با اعتبار 85 میلیون تومان بر روی سازه جدید آستان

اخبار مهم