22:36

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: گروه طنز لبخند رانکوه
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ فرماندار املش در این دیدار گفت: نگاه به هنر و هنرمند باید در جامعه دقیق باشد تا جامعه در راستای بسط ،گسترش و پیشرفت هنر از جنس طنز گام بیشتری بردارد. رنجبر افزود: با توجه به شرایط خاص کشور تمام سعی ما کمک به

اخبار مهم