15:05

1402/07/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: کیوی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش گفت: 250کیوی کار املشی ۲۴۰۰تن کیوی به ارزش ۱۵میلیاردو ۶۰۰میلیون تومان در یک ماه گذشته برداشت کردند که ده درصد بیشتر از میزان پارسال است.
به گزارش رانکوه نیوز مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش گفت: ۲۸۵کیوی کار املشی تا کنون ۲هزار و ۷۲۰تُن کیوی به ارزش ۲۱میلیارد و ۷۶۰میلیون تومان برداشت کردند. محمدمهدی صفری گفت: کیوی کاران املشی برداشت کیوی را از اواسط آبان در ۸۵هکتار از باغ های کیوی خود آغاز کردند. وی

اخبار مهم