05:16

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: کود
با نزدیک شدن به بهار برای تقویت گلدهی و نمو بعدی میوه , کود دهی به مرکبات مهم می باشد.     پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه/ عبدالوهاب محمد زاده: درختان مرکبات برای رشد مناسب به ازت و هم فسفر نیاز دارند. این عناصر را میتوان با استفاده از

اخبار مهم