23:59

1401/11/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: کنابخانه
روز گذشته نشست شهردار شلمان با رییس کتابخانه عمومی شهرستان لنگرود برگزار شد     به گزارش خبرنگار صبح رانکوه؛ رو گذشته  نشست مهندس جعفر حسن زاده شلمانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شلمان با فاطمه اسماعیل پور رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان لنگرود در خصوص بررسی

اخبار مهم