05:42

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: کمیته شاهد و ایثارگر
به گزارش رانکوه نیوز؛  دکتر محمد امامی کورنده، دبیر پایش و ارزیابی عملکرد مدیریت منطقه ۶ کشوری استانهای گیلان و مازندران و گلستان و رئیس کمیته شاهد و ایثارگر استان گیلان در ستاد مرکزی حضرت آیت الله رئیسی با بیان این خبر ، افزود: دومین گردهمایی بزرگ حامیان حضرت

اخبار مهم