06:35

1401/11/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: کمردرد
کمردرد به ندرت از یک حادثه ویا یک مصدومیت است.معمولا با یک کشیدگی ساده شروع شده و با گذشت زمان، عوامل دیگری مانند رانندگی طولانی یا خم شدن های زیاد و یا بلند کردن مکرر اجسام سنگین در تشدید کمردرد نقش موثری دارند .هنگامی که تمام علل در کنار

اخبار مهم