14:45

1402/07/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: کمال قلیچدار اوغلو
پس از شمارش ۱۰۰ درصد آرا انتخابات ترکیه هیچ یک از نامزد‌ها نتوانستند ۵۰ درصد آرا را بدست بیاورند و انتخابات به دور دوم کشیده شد.

اخبار مهم