04:32

1402/07/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: کرکس
رئیس اداره حفاظت محیط زیست املش از مشاهده 2 بهله پرنده نادر و در معرض انقراض کرکس در این شهرستان خبر داد، گفت: گیلان در مسیر کریدور پرواز انواع پرندگان و یک استراحت‌گاه امن برای آن‌هاست.

اخبار مهم