10:51

1403/01/30

آرشیو
اخبار دسته بندی: کانون ادبی « ادبستان »
بیست و ششمین نشست کانون ادبی « ادبستان» وابسته به کتابخانه عمومی شمس لنگرودی در ساعت ۳۰ : ۴ بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۷ با حضور شاعران، نویسندگان و جمعی از علاقه مندان به ادب و هنر در سالن اجتماعات این کتابخانه برگزار گردید.
عصر امروز بیست و دومین نشست کانون ادبی « ادبستان» وابسته به کتابخانه عمومی شمس لنگرودی با حضور شاعران، نویسندگان و جمعی از علاقه مندان به ادب و هنر در سالن اجتماعات این کتابخانه برگزار شد.   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز  در آغاز عباس رسولی املشی مسئول و
مسئول و مجری کانون ادبی ادبستان لنگرود از برگزاری بیست و یکمین نشست این کانون در کتابخانه عمومی شمس لنگرود خبر داد.     بیست و یکمین نشست این کانون در کتابخانه عمومی شمس لنگرود خبر داد. در گفتگو با خبرنگار صبح رانکوه؛ اظهار داشت؛ این نشست یکشنبه  پانزدهم بهمن
پانزدهمین نشست کانون ادبی « ادبستان» وابسته به کتابخانة عمومی شمس لنگرودی با حضور شاعران، نویسندگان، هنرمندان و جمعی از علاقه مندان به ادب و هنر در سالن اجتماعات این کتابخانه برگزار شد.     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه،  در آغاز عباس رسولی املشی مسئول و مجری کانون ادبی
مسئول و مجری کانون : عباس رسولی املشی از برگزاری  پانزدهمین نشست کانون ادبی ادبستان لنگرود  خبرداد.     عباس رسولی املشی در گفتگو با خبرنگار صبح رانکوه؛ اظهار داشت؛ این نشست یکشنبه پانزدهم مردادماه ماه نودو شش در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی شمس لنگرودی بر گزارر می گردد.
مسئول و مجری کانون : عباس رسولی املشی از برگزاری  چهاردهمین نشست کانون ادبی ادبستان ( گرامی داشت روز قلم ) خبرداد.     عباس رسولی املشی در گفتگو با خبرنگار صبح رانکوه؛ اظهار داشت؛ این نشست یکشنبه هیجدهم  تیرماه ماه نودو شش در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی شمس
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه این نشست شامل برنامه های : ۱ـ تجلیل از شاعر پیشکسوت لنگرودی جناب آقای علی قبادی ۲ـ نقد و بررسی چند شعر از سروده های سرکار خانم آذر سیفی پور ۳ـ یک شاعر و یک اثر ( معرفی مجموعه شعر ” آبی تر از
اختصاصی/ مسئول و مجری کانون ادبی کانون ادبی« ادبستان » لنگرود از برگزاری نهمین نشست این کانون خبر داد:         به گزارش خبرنگار صبح رانکوه؛ در آغاز این نشست؛ عباس رسولی املشی مسئول و مجری کانون ادبی با خوانش غزلی از پروین اعتصامی شاعر برجستة معاصر؛از

اخبار مهم