01:53

1403/03/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: چراغانی خیابان
شهردار املش گفت:با یک و نیم میلیارد تومان اعتبار ۸۰ درصد بلوارها و خیابان های شهر املش در ۸ ماه گذشته چراغانی شده است

اخبار مهم