20:40

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: چایکاری
رئیس اداره چای شهرستان املش با برگزاری دو دوره کلاس آموزشی یک روزه در روستاهای گرکرود و جورگوابر از بخش رانکوه این شهرستان خبر داد.     عیسی طالبی در گفتگو  با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داست: در مجموع 89 نفر از چایکاران این روستاها با نحوه استفاده درست از

اخبار مهم