06:46

1402/07/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: ڃابکسر
مسابقات چهارجانبه فوتسال جام نوروز در قاسم اباد برگزار شد   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛ یک دوره مسابقات چهارجانبه فوتسال جام نوروز با شرکت تیمهای شهدا, مرحوم منوچهر, هییت ورزشی ومرحوم اشکان فخرثانی با داوری محمد باقر فخرثانی, مختار محمدیان وفیروز عبدالله زادگان بمدت دو روز درسالن ورزش سمام

اخبار مهم