21:22

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: پیوند گردو
رئیس جهاد کشاورزی املش در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با بیان اینکه درسالهای اخیر بروز سرما و یخبندان در اوایل فصل بهار منجر به ایجاد خسارت به باغ های گردو در حوزه مناطق بالا دست می گردد که این امر باعث عدم باردهی درختان

اخبار مهم