11:04

1401/11/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: پهنه مرکزی
به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛ روز گذشته کارشناسان جهاد کشاورزی املش شمالی مهندس برجی پور و امیری از جایگاه غرس نهال مرکبات یارانه دار پهنه مرکزی جهاد کشاورزی بازدید کردند.    

اخبار مهم