08:37

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: پهنه مرکزی
به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛ روز گذشته کارشناسان جهاد کشاورزی املش شمالی مهندس برجی پور و امیری از جایگاه غرس نهال مرکبات یارانه دار پهنه مرکزی جهاد کشاورزی بازدید کردند.    

اخبار مهم