08:35

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: پل ورودی رانکوه
به گزارش  رانکوه نیوز  رمضان زلفعلی زاده با اعلام این خبر افزود : پل ورودی شهر رانکوه بخش مرکزی املش به شهر رانکوه و همچنین شهرهای املش و اطاقور را به بخش مرکزی رودسر و رحیم آباد و کلاچایوصل می کند . وی افزود : برای رفع نقطه حادثه خیز

اخبار مهم