18:32

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: پرنده زیبای درنای
پنج قطعه پرنده زیبای درنای مهاجر وارد حوزه شهرستان املش شدند.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانیصبح رانکوه عباس ملکی رییس اداره محیط زیست املش با اعلام این خبر گفت پنج قطعه درنا برای تغذیه در مزارع اطراف املش فرود آمدند و پس از ساعاتی و در حالی که

اخبار مهم