19:45

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان
شهروندان گیلانی برای رمزگشایی کارت سوخت خود به مراکز ۹ گانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان مراجعه کنند.

اخبار مهم