15:03

1402/01/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: پایان مهر ماه
به گزارش رانکوه نیوز، حبیب جهان ساز، افزود: خرید برگ سبز چای تا پایان مهر ادامه دارد، بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۲۴ هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر ۴۸۵ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است. 🔹علی رغم تاخیر ۱۰ روزه در

اخبار مهم