10:27

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: پارک فجر
به گزارش رانکوه نیوز، شهرداری لنگرود بعداز ماهها درگیری مردم با ویروس منحوس کرونا و دوری از فضاهای شاد عمومی، مجدد با برگزاری جنگ شادی، شور و نشاط را به مردم هدیه داد . برپایی موج جوونی از رادیو جوان با حضور مردم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و

اخبار مهم