20:52

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: پارادوکس رفتار
بنا بر تجربيات شخصي، تاکنون به کنسرت موسيقي هر خواننده غير بومي که در رشت بر روي صحنه رفته است، مراجعه کردم، همه شان کنسرت گذاشتن در رشت را يکي از بهترين اتفاقات در زندگي کاري خود عنوان مي کنند و دليلش را هم داشتن مردماني فهيم و با

اخبار مهم