19:52

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: وزارت نیرو
وزیر نیرو گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال‌جاری، ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود.

اخبار مهم