15:33

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: هوایی
اختصاصی / در ششمین روز از هفته دولت پروژه شبکه برق 20 کیلو ولت هوایی با حضور دکتر فرماندار ،شهردار واعظای شورای اسلامی و  مسولین شهرستان املش به بهره برداری رسید.   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، پروژه احداث ۶۰۴ متر شبکه ۲۰ کیلو ولت هوایی و نصب ترانس۱۲۵ در

اخبار مهم