همسفر صبح - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
«  همسفر صبح  » -همراه با غزلی تازه از عباس رسولی املشی ۰۴ بهمن ۱۳۹۴

« همسفر صبح » -همراه با غزلی تازه از عباس رسولی املشی

به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، عباس رسولی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،اهل شهرستان املش است اکنون سرگروه و دبیر زبان و ادبیات فارسی مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی شهرستان رودسر است، همسفر صبح غزلی تازه از وی  می باشد جدیدآ سروده است. «  همسفر صبح  » تاریکی محض است و زمان منتظر صبح کس نیست […]