04:01

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: هفته دهیاری ها و شهرداری ها
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ محمود لطفی دهیار روستای بزکویه رانکوه دارای روابط عمومی بسیار قوی و تعامل با مردم و مسئولین رده های مختلف کشور بوده و در عین حال انسانی پرانرژی و خستگی ناپذیر و عاشق کار و خدمت برای مردم می باشد. در کنار خدمات

اخبار مهم