03:34

1401/11/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: مهری
.به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ در ابتدای این جلسه رسیما مهری ئیس بهزیستی املش  ضمن تاکید بر اهمیت مقوله مناسب سازی ومبلمان فیزیکی شهری و ضرورت دسترسی افراد معلول ،جانبازان و سالمندان شهرستان بر استفاده از امکانات شهری و اداری ، گزارشی تحلیلی از وضعیت ارزیابی مناسب سازی چهل
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز متن پیام سیما مهری به این شرح است: سیزده آذر مصادف با سوم دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت با شعار” ساخت جهانی بهتر پس از کرونا برای افراد دارای معلولیت(فراگیر ،دسترس پذیر ،پایدار) نامگذاری گردیده است. نامگذاری روز معلول، فرصت مناسبی برای فرهنگ

اخبار مهم