معیشت روستاییان - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
بهبود وضعیت معیشت و حفظ  روحیه نشاط  روستائیان از جمله برنامه‌های مهم دولت است ۲۵ مهر ۱۳۹۷

بهبود وضعیت معیشت و حفظ روحیه نشاط روستائیان از جمله برنامه‌های مهم دولت است

فرماندار لنگرود گفت:  امروز سیاست عمومی دولت در حوزه ی روستا و بطور اعم در سطح جامعه به دو صورت، بهبود معشیت و اقتصاد مردم روستا میباشد لذا در این راستا دولت در تمامی جلسات با وزیران و نخبگان و حوزه تجارت و اقتصاد دارند بر این باور است که معشیت مردم روستا باید بهبود […]