03:49

1401/11/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: مسول بازرسی
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه سرگرد مرتضی ترازی مسول بازرسی نیروی انتظامی شهرستان املش شد وی قبل از این مسولیت بازرسی بندر انزلی را بر عهده داشت.

اخبار مهم