09:09

1402/09/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: لبخند رانکوه
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ فرماندار املش در این دیدار گفت: نگاه به هنر و هنرمند باید در جامعه دقیق باشد تا جامعه در راستای بسط ،گسترش و پیشرفت هنر از جنس طنز گام بیشتری بردارد. رنجبر افزود: با توجه به شرایط خاص کشور تمام سعی ما کمک به

اخبار مهم