14:12

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: لایینینگ
در چهارمین روز هفته دولت 19طرح و پروژه درمجموع بابیش از3میلیاردتومان درشهرستان املش افتتاح شد.   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ ، درچهارمین روز هفته دولت 18طرح وپروژه درزمینه های هدایت وتأمین آب کشاورزی،آسفالت راه روستایی ومسکن مددجویی درمجموع با اعتباری معادل 3میلیارد و170میلیون تومان درشهرستان املش افتتاح وبه

اخبار مهم