20:24

1403/04/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: قیمت مصوب
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان املش از توزیع ۳ تن گوشت قرمز و مرغ منجمد با قیمت مصوب تنظیم بازار در واحدهای صنفی قصابی و فروشگاههای بزرگ و زنجیره در این شهرستان خبر داد.

اخبار مهم