11:02

1402/01/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: فوتبال دتخلی
عادت زشت برخی از کاربران در توهین به چهره های مشهور ایرانی تمامی ندارد.     به گزارش صبح رانکوه  ، قربانی جدید کاربران توهین کننده مهرداد میناوند بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران است. دلیل فحاشی به این بازیکن انتشار یک عکس است. در این عکس مهرداد میناوند

اخبار مهم