15:38

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: فرامرز حسندوست
به گزارش رانکوه نیوز، امسال هم به مناسبت نهم اردیبهشت و روزشورا نشست خبری با اصحاب رسانه  با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی درسالن کنفرانس شهرداری برگزارگردید تا عملڪرد شهرداری و شورای شهر با توجه به شرایط ویژه ڪشوربه سمع ونظر مردم برسد. دراین جلسه ابتدا مهندس

اخبار مهم