22:53

1403/03/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: غییر مدیر
رضایت مندی مردم یکی از مهمترین روش ارزیابی مدیران است و آنکه از این صفت برخوردار نیست باید فرصت خدمت را با دیگری عوض کند     به گزارش رانکوه نیوز به نقل از راه دانا،  یکی از مواردی که شهرستان رودسر و بخش های تابعه را با توجه

اخبار مهم