00:41

1403/03/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: غار باستانی
به گزارش رانکوه نیوز، ولی جهانی روز شنبه 25 مرداد 99 با اشاره به شناسایی غارهای باستانی تارش توسط کارشناسان باستان‌شناس اداره املش گفت: «این غارها در مختصات جغرافیایی 40 درجه 79 دقیقه و 53 ثانیه عرض شمالی و 42 درجه و 31 دقیقه و 100 ثانیه عرض جغرافیایی

اخبار مهم