12:27

1403/03/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: طرح کوچ
قاسم احمد پور بمناسبت هفته شورای آموزش و پرورش ور گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز  ابتدا از حمایت های اولیای دانش آموزان که مشارکت و مساعدت لازم را در راستای همه تحقق ها و برنامه های آموزش و پرورش بویژه اجرای پروژه کوچ  در سال تحصیلی جاری داشتید ،تقدیر

اخبار مهم