05:00

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: ضعف برق
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛مهندس محمدی در این  نشست در راستای اهداف شرکت توانیر در اجرای سیاست دولت الکترونیک، رفاه حال مشترکان و صیانت از منابع ملی به ارائه گزارش عملکرد سه  ماهه نخست سال جاری پرداخت که شرح ذیل می باشد؛ عملیات نصب ترانس در جورگوابر جهت

اخبار مهم