12:30

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: صیقلکار
صدای چکش و سندان، گرمای تفتیده آهن و دستان پرقدرت مردی که به آهن سخت شکل می‌دهد. اگرچه کوره‌های هیزمی قدیمی در آهنگری‌اش نیست اما صدای چکشی که بر سندان می‌خورد، در روستای «خِرِشتُم» به گوش می‌رسد. این روزها که حجم کشت و کار افزایش یافته، سفارش ابزارهای کشاورزی«

اخبار مهم