23:34

1402/06/30

آرشیو
اخبار دسته بندی: شورای اسلامی شهر شلمان
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه در محل شهرداری شلمان جهت رفع مشکلات ناشی از برف، کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر شلمان  آماده باش کامل می باشند.                  

اخبار مهم