12:14

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهرک‌های صنعتی
امام جمعه املش با اشاره به تعیین و تکلیف نشدن زمین های شهرک صنعتی گفت:مسولین بایستی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان دعوت کنند تا بتوانند این شهرک های صنعتی را احیا نمایند.

اخبار مهم